Zapraszamy do naszej oferty. Prosimy o wybranie kategorii.

Maksymalne bezpieczeństwo instalacji elektrycznej

Co roku w Polsce dochodzi do ok. 500 000 pożarów. W ich wyniku rannych zostaje ok. 40 000 osób, a ok. 5500 osób w ich wyniku umiera. Do większości zgonów dochodzi w wyniku pożarów w budynkach mieszkalnych (w większości podczas snu).

 

Dotychczasowa koncepcja ochrony instalacji elektrycznych zawarta w europejskich normach i stosowana przez wszystkich producentów aparatury zabezpieczającej niskiego napięcia posiadała poważną lukę.

 

Żaden z aparatów zabezpieczających takich jak bezpieczniki, wyłączniki nadmiarowoprądowe i wyłączniki różnicowoprądowe nie wykrywa niebezpiecznego iskrzenia (szeregowego) w instalacjach elektrycznych, będącego przyczyną wielu pożarów. Iskrzenie może występować m.in. z powodu utraty styku (np. obluzowanie przewodów w gniazdach odpływowych), silnego zginania i naciągania przewodów, które prowadzi do ich mechanicznego uszkodzenia (pękanie izolacji i żył), lub z powodu zmiażdżenia przewodu.

Nasza Firma jest jedną z nielicznych w Europie, która jako pierwsza zastosowała innowacyjny produkt firmy Siemens - przeciwpożarowy detektor iskrzenia 5SM6 w kompletnej instalacji budynku "Dom Seniora" w Niemczech.

 

Stanowi on doskonałe uzupełnienie dla ochrony przez wyłączniki nadmiarowoprądowe i różnicowoprądowe, wypełniając dotychczasową lukę w ochronie przed pożarami spowodowanymi iskrzeniem w instalacjach elektrycznych.

 

Przeciwpożarowy detektor iskrzenia (AFDD) 5SM6 wykrywa niebezpieczne iskrzenie i automatycznie odłącza zagrożony obwód, zapobiegając w ten sposób powstaniu pożaru. Ponadto urządzenie rozpoznaje i ignoruje iskrzenie, które występuje w normalnych warunkach pracy niektórych urządzeń (np. wiertarka, odkurzacz), dzięki czemu unika się niepotrzebnych wyłączeń.

 

Dodatkowymi funkcjami są wykrywanie zwarć, które z pewnych przyczyn nie zostały wykryte przez pozostałe aparaty zabezpieczające, oraz ochrona przed przepięciami.

Zastosowanie nie tylko w nowych instalacjach

 

Detektor 5SM6 może być stosowany nie tylko w nowych instalacjach, lecz również w istniejących instalacjach miedzianych, a szczególnie w istniejących starych instalacjach aluminiowych, w których zagrożenie pożarem jest szczególnie duże.

 

Możliwe jest jego stosowanie również w starych instalacjach 2-przewodowych, w których niedopuszczalne jest stosowanie wyłączników różnicowoprądowych.

 

Opisywane aparaty znajdują swoje zastosowanie szczególnie w miejscach w których pożar może nie zostać wykryty w odpowiednio krótkim czasie np:

 

 • sypialnie, pokoje dziecięce,
 • miejsca w których działają bez nadzoru urządzenia o wysokim poborze mocy (nocne działanie pralek, zmywarek itp.),
 • domy opieki, szpitale,

 

Ponadto detektory 5SM6 mogą być stosowane w pomieszczeniach zawierających cenne przedmioty – w bibliotekach, muzeach oraz galeriach – oraz w pomieszczeniach wykończonych łatwopalnymi materiałami, szczególnie w zabytkowych kościołach drewnianych.

 

Dodatkowo detektory 5SM6 mogą pomóc uniknąć pożaru w pomieszczeniach w których przetwarzane są materiały łatwopalne:

 

 • warsztaty stolarskie,
 • piekarnie,
 • obory,
 • stodoły,

Zasada działania

 

W celu poprawnego działania przez detektor przeprowadzany jest zarówno przewód fazowy L, jak i przewód neutralny N. Wewnątrz urządzenia znajdują się dwa przekładniki. Jeden z nich służy do wykrywania sygnałów niskich częstotliwości (częstotliwości sieciowych), drugi do wykrywania sygnałów wysokich częstotliwości.

 

Kiedy mikrokontroler na podstawie dostarczonych sygnałów oceni, że zostały spełnione odpowiednie kryteria do uznania zjawiska jako iskrzenie, zostaje wygenerowany sygnał wyzwolenia, który przez cewkę wyzwalającą zostaje przekazany do mechanizmu łączeniowego.

 

Detektor 5SM6 jest sprzężony mechanicznie z wyłącznikiem nadmiarowoprądowym lub wyłącznikiem kombinowanym. Trzpień wyzwalający detektora oddziałuje na mechanikę wyłącznika, co powoduje jego wyzwolenia i odłączenie uszkodzonego obwodu od sieci zasilającej.

Zapobieganie niepożądanym wyzwoleniom

 

Aby urządzenie ochtrronne było w pełni akceptowalne musi nie tylko zapewniać niezawodną ochronę przed pożarami powodowanymi elektrycznością, lecz również działać tylko w przypadku rzeczywistego uszkodzenia. W przypadku detektora 5SM6 oznacza to, że aparat musi niezawodnie rozróżnić iskrzenie będące skutkiem uszkodzenia instalacji lub urządzenia, w przypadku którego rozłączenie obwodu jest wymagane, od iskrzenia roboczego różnych urządzeń (np. iskrzenie na komutatorze silnika wiertarki lub odkurzacza) w przypadku którego wyłączenie nie powinno nastąpić.

 

Do podjęcia decyzji czy wyłączenie jest wymagane, uwzględniany jest cały szereg czynników i jest on porównywany z wzorcowymi sygnałami zakłóceniowymi.
Dla większej niezawodności unikania niepotrzebnych zadziałań brane są również pod uwagę szumy tła o wysokiej częstotliwości występujące w instalacji.

Montaż i dodatkowe informacje

 

Przeciwpożarowe detektory iskrzenia 5SM6 są zgodne z normą IEC 62606. Stosuje się je dla końcowych odpływów w połączeniu z wyłącznikiem nadmiarowoprądowym lub z wyłącznikiem kombinowanym. Maksymalny prąd znamionowy pojedynczego odpływu to 16 A.

Zgodność z normami

 

Wymagania odnośnie działania przecipoważarowych detektorów iskrzenia opisuje norma PN EN 62606 (DIN EN 62606). Do niedawna żadna z europejskich norm nie określała jasnych wytycznych kiedy należy stosować w instalacjach elektrycznych przeciwpożarowe detektory iskrzenia. W ostatnim czasie sytuacja uległa diametralnej zmianie. Niemiecka norma DIN VDE 0100-420 wprowadziła obowiązek stosowania tych urządzeń na rynku niemieckim dla obwodów końcowych w następujących miejscach: 

 • sypialnie oraz miejsca przebywania osób w domach opieki, przedszkolach,
 • w pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku pożaru ze względu na obrabiane lub składowane materiały,
 • w pomieszczeniach z łatwopalnymi materiałami budowlanymi,
 • w pomieszczeniach zawierających cenne przedmioty, których strata byłaby nieodwracalna (np. muzea).

 

Ponadto 01.02.2016 ukazała się nowa wersja normy IEC 60364-4-42, która zaleca stosowanie przeciwpożarowych detektorów iskrzenia w instalacjach.

 

Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, projekt, wykonanie i serwis.

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić?